okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

AUTOSTRADY

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

AUTOSTRADY . 1. ZNACZENIE GOSPODARCZE AUTOSTRAD Droga samochodowa autostrada, przeznaczona wyłącznie do ruchu samochodowego powstała pod hasłem: maksimum możliwej szybkości ruchu, maksimum bezpieczeństwa ruchu, maksimum ekonomiczności eksploatacji pojazdu samochodowego. Autostrady, jako drogi przeznaczone do specjalnie dużych szybkości ruchu samochodowego, przy tym mające zapewnione warunki ruchu bezpiecznego, stanowią najwyższą klasę techniczną dróg. Bezpieczeństwo ruchu osiąga się tu przez stosowanie rozdzielonych kierunków ruchu pojazdów samochodowych, przez niedopuszczenie na jezdnię autostrad ruchu nie samochodowego oraz przez stosowanie wszystkich skrzyżowań z innymi drogami w dwóch poziomach. Duże szybkości ruchu osiąga się na autostradach przez stosowanie poza rozdzielonymi kierunkami ruchu, wielkich promieni łuków poziomych i pionowych oraz małych pochyleń podłużnych. Przy takich założeniach technicznych ruch pojazdów powolnych na autos trad ach staje się poważną przeszkodą dla ruchu szybkiego i dlatego nie może być dopuszczony. Ekonomiczność eksploatacji pojazdów samochodowych przy ruchu na autostradach wynika z omówionych poprzednio warunków bezpieczeństwa ruchu i dużych możliwych szybkości. [przypisy: mimośród mechanika, renault bielsko biała, raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka ]

Comments are closed.