okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANIA AUTOSTRAD

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANIA AUTOSTRAD . Jako charakterystyczną cechę projektowania autostrad wymienić należy rozpatrywanie osi autostrady, jako krzywej przestrzennej. Tego rodzaju założenie stosuje się w ostatnich czasach również i do ważniejszych dróg przeznaczonych do ruchu mieszanego, lecz nigdzie zasada ta nie występuje tak jaskrawo, jak przy opracowaniu projektów autostrad. Powiązanie między przekrojem podłużnym trasy i jej planem sytuacyjnym jest zasadniczym warunkiem dobrego projektu autostrad, niedostosowanie się do tego warunku powoduje nieuniknione błędy konstrukcyjne. Potraktowanie osi trasy jako krzywej przestrzennej pozwala na właściwe dopasowanie trasy do warunków terenu i zapewnienie jej powiązania z krajobrazem. Duże szybkości ruchu powodują konieczność przewidywania odpowiednio dużych odległości hamowania jest to związane z wysokim stopniem zapewnienia widoczności poziomej i pionowej. W tym przypadku szerokie zastosowanie z najduje badanie rysunków perspektywicznych trasy i projektowanie z poprawkami (sprawdzeniem) wynikającymi z tych rysunków. [podobne: moto gratka pl, otomoto krotoski, gratka samochody ]

Comments are closed.