okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Ciągnik gąsienicowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ciągnik gąsienicowy wyposaża się często w specjalne dwutarczowe sprzęgło cierne, które umożliwia przekazywanie napędu od silnika na wybrany z dwóch walów współśrodkowych. Z uwagi na sposób sterowania, wśród tego rodzaju sprzęgieł rozróżnia się dwie podstawowe odmiany: — sprzęgło rozdzielcze, o dwóch zależnych tarczach napędzanych, zaciskanych lub zwalnianych przez wspólne urządzenie wyprzęgające, — sprzęgło podwójne, czyli zespół dwóch jednotarczowych sprzegieł ciernych, wlaczanych i wyłączanych przy użyciu oddzielnych układów wyprzęgających. Jest to skrzynka z przesuwnymi kolami zębatymi (z których jedna para 7,22 i jest zazębiona stale), dająca pięć biegów do przodu i cztery biegi do tylu. Przełożenia na poszczególnych biegach podano w górnym rogu tej strony. Pieciobiegowa skrzynka biegów daje następujące przełożenia: bieg pierwszy — 3,215, bieg drugi — 1,765, bieg trzeci — 1 bieg czwarty — 0,882, bieg piąty — 0,641 oraz bieg tylny — 3,44, 816 — Zawieszenia ciągników gąsienicowych Podczas ruchu po nierównościach ciągnik wykonuje dość gwałtowne ruchy drgające i kołyszące, które działają ujemnie zarówno na mechanizmy ciągnika oraz narzędzia na nim zawieszone, jak i na organizm kierowcy. Rozróżnia się: — kołysanie poprzeczne, ruchy wokół osi równoległej do podłużnej osi ciągnika, kołysanie wzdłużne (galopowanie), ruch wokół osi prostopadłej do podłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika, podskakiwanie, pionowe ruchy drgajace unoszenia i opadania. ruchów drgających kadłuba ciągnika zawieszenia, czyli kołami nośnymi. Koła nośne toczące sie po gąsienicy umożliwiają ruch ciągnika i przenoszą ciężar na podłoże za pośrednictwem gasienicy. Systemy zawieszenia. ze względu na sposób działania, Wśród systemów zawieszenia ciągników gąsienicowych rozróżnia się: — zawieszenie sztywne; kola nośne ułożyskowane we wspólnej ramie sztywno związanej z kadłubem ciągnika; kiedy ciągnik przejeżdża przez twarda nierówność, gąsienica Obciążona jest siłą skupioną, którą w obliczeniach konstrukcyjnych przyjmuje sie równą 1/3 cieżaru ciągnika; w obliczeniach wytrzymałościowych zakłada gie, że każde kolo nośne ciągnika może być obciążone taką siłą; zawieszenie sztywne przenosi na kadłub ciągnika wszelkie obciążenia dynamiczne działające podczas jazdy [przypisy: vb leasing aukcje, Części yama otomoto, yama otomoto ]

Comments are closed.