Szybkość techniczna V, jest to przeciętna szybkość osiągana pomiędzy początkowym a końcowym punktem jazdy. Za czas przyjmuje się faktyczny czas przejazdu łącznie ze wszystkimi postojami nieplanowanymi. Szybkość ta ma decydujące znaczenie dla ustalenia planowanej i rzeczywistej pracy taboru gdzie: K – przebieg taboru w km, T – czas jazdy i postojów nieplanowych w godzinach. Szybkość eksploatacyjna (handlowa) V, jest to stosunek przebytej drogi (w km) podczas wykonywania zadania transportowego do łącznego czasu pracy, tj. przejazdu, postojów planowych i nieplanowych Tp: szybkość maksymalna jest to największa szybkość jaką pojazd może osiągnąć w najbardziej sprzyjających warunkach. Szybkość optymalna jest to szybkość przy której praca pojazdu jest najbardziej racjonalna. 2. WYDAJNOŚĆ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Wydajnością środków transportowych nazywamy ilość jednostek przerobowych (tonokilometrów, ton, m, sztuk) wykonanych przez środek trans portowy w określonej jednostce czasu (w ciągu godziny, zmiany, dnia, miesiąca, roku). [patrz też: Firma transportowa, Blog motoryzacyjny, opony do wózków widłowych ]

Posted on 28 Jan 2018 In: Uncategorized

Przebieg miedzyremontowy

Przebieg międzyremontowy. Przebieg międzyremontowy określa okresy czasu pracy środków transportowych między naprawami średnimi i głównymi w normalnych warunkach eksploatacji. Okresy międzyremontowe dla samochodów ustala się w kilometrach przebiegu, a dla ciągników oprócz tego w godzinach pracy. Na podstawie wykonania lub przekroczenia tych norm można sądzić o należytej organizacji technicznej obsługi mechanicznego taboru transportowego. Okresy międzyremontowe ustalone są dla środków transportowych w zależności od ich typów i warunków pracy. h. Rozchód paliwa i smarów Rozchód paliwa i smarów zależy od warunków pracy taboru i od należytej obsługi technicznej. Dla każdego środka transportu mechanicznego, w zależności od jego typu i warunków pracy, ustala się normę rozchodu materiałów pędnych w kilogramach lub litrach na określoną ilość kilometrów przebiegu (najczęściej na 100 km) lub na godzinę pracy. Mogą być również ustalone no rmy jednostkowe paliwa na jedną KM godz. Oprócz norm paliwa, dla pracy taboru ustala się również normy dla ruchu wewnątrz garażowego i zabiegów warsztatowych. Normy te ustala się w procentach w stosunku do norm zasadniczych. Szybkość środków transportowych. W transporcie rozróżniamy dwa rodzaje szybkości, tj. szybkość techniczną i eksploatacyjną. Oprócz tego uwzględnia się szybkość maksymalną i optymalną. [więcej w: nauka jazdy szczecin, transport medyczny, Blog motoryzacyjny ]

Artykul dnia:

Urządzenie napinające

Wstrząsy powstające podczas przemieszczania się maszyny są amortyzowane przez urządzenie napinające i zawieszenie sprężyn. Urządzenie napinające w czasie pracy spycharki jest chronione osłoną. Gąsienice są zmontowane z ogniw rozbieralnych (SM-102) albo nierozbieralnych (SH—50), które są odlewane lub kute, najczęściej ze stali Hadfielda. Sterowanie mechanizmami spycharek jest zazwyczaj mechaniczne, dźwigniami ręcznymi lub nożnymi, z ewentualnym wspomaganiem […]

DevURL

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Frezujący pług odśnieżający

Frezujący pług odśnieżający może wprawdzie przesuwać odspojony już śnieg na niewielkie odległości (np. przez odpowiednią rurę), lecz zwiększa to wydatnie zapotrzebowanie mocy. Bardziej ekonomiczne jest w,takim przypadku przemieszczanie usuwanego śniegu przy użyciu przenośnika np. taśmowego. Frezująco-odśrodkowy pług odśnieżający odspaja Śnieg przez frezowanie, a następnie odrzuca na boki według zasady działania pługa odśrodkowego. Początkowo budowano plugi […]

Zadbany silnik w aucie

Wyjeżdżając w dłuższą trasę, warto zadbać o to, by auto było w jak najlepszym stanie technicznym. Sprawdzanie jego kondycji dobrze jest zacząć wcześniej, aby mieć odpowiednią ilość czasu na ewentualne naprawy. Choć dla sprawnego funkcjonowania auta niezbędne jest odpowiednie działanie wszystkich jego układów, to silnik wydaje się najważniejszym z nich. Większość silników dobrze toleruje duże […]

DevURL

Partnerzy serwisu: