Posted on 27 Jan 2018 In: Uncategorized

Wskaznik wykorzystania czasu roboczego

Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego T jest stosunkiem czasu użytecznej, pracy (po odliczeniu przejazdów z garażu i z powrotem, zatrzymana w drodze z powodu nieprzewidzianych przeszkód, doraźnych napraw itp.) do ogólnego czasu pracy. Samochód np. w ciągu zmiany miał ogółem 1,3 godziny przestojów wskutek drobnych uszkodzeń, konieczności uzupełnienia paliwa i oczekiwania na przejeździe kolejowym. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego w ciągu zmiany wyniesie: T = 8,0 -1,3 = 084 Normalnie wartość tego wskaźnika równa się do 0,85. f. Wydajność transportowa w ciągu dnia roboczego Wydajność transportową w ciągu dnia roboczego określa się w t, m lub tkm. Wydajność ta zależy od wskaźników wykorzystania przebiegu, wykorzystania czasu roboczego i ładowności. Na przykład przeciętny przebieg dzienny samochodu pięciotonowego został określony na 135 km. Wskaźnik wykorzystania przebiegu wynosi 0,5 wskaźnik wyk orzystania czasu roboczego 0,84 i wskaźnik wykorzystania nośności 1. Wydajność dzienna samochodu będzie: 135 X 5 X 0,5 X 0,84 X 1 = 283 tkm. Duży wpływ na wydajność środka transportowego ma odległość przewozu. Wydajność ta określona w tonach jest tym mniejsza; im większa jest odległość przewozu, a wydajność określona w tkm jest tym większa, im większa jest odległość przewozu. Znaczny wpływ na wydajność przewozową mają postoje środków transportu przy ładowaniu i wyładowaniu. Praca taboru transportowego, szczególnie przy przewożeniu materiałów masowych i przy niedużych odległościach przewozu, musi być tak organizowana, aby postoje przy ładowaniu i wyładowaniu były jak najmniejsze. Postój taboru transportowego ponad określone normy jest główną przyczyną obniżenia wydajności transportu. [więcej w: renault megane, nauka jazdy szczecin, cargo transport ]

Posted on 26 Jan 2018 In: Uncategorized

Wskaznik wykorzystania przebiegu

Wskaźnik wykorzystania przebiegu. Wskaźnik wykorzystania przebiegu Wp wyraża się stosunkiem ilości wozokilometrów z ładunkiem w pewnym okresie czasu do ogólnej ilości wozokilometrów. Wskaźnik ten przy przewozach wahadłowych w jednym kierunku jest niższy niż 0,5, gdyż przebieg jest wykorzystany tylko w połowie, a należy odliczyć jeszcze jazdy zerowe z miejsca i na miejsce postoju. Wartość liczbową tego wskaźnika można zwiększyć przez: a) takie umieszczenie miejsca postoju samochodów w stosunku do odcinka pracy, aby przewozy zerowe były jak najmniejsze, b) wykorzystanie jazd powrotnych do przewiezienia ładunków w odwrotnym kierunku niż przewóz podstawowych ładunków, d. Wskaźnik wykorzystania ładowności i nośności Wskaźnik wykorzystania ładowności i taboru transportowego określa się ze wzoru: gdzie: p – ogólna ilość przewiezionych ładunków w t, A – ilość kursów wykonanych przez poszczególne jednostki taboru w badanym okresie czasu, lic ząc za kurs każdy przejazd z ładunkiem, p – nośność (ładowność katalogowa) poszczególnych jednostek w t. Wskaźnik wykorzystania nośności poszczególnego środka transportu wynosi: S = p Wartość tego wskaźnika zależy od rodzaju przewożonego materiału. Dla materiałów lekkich, jak torf, słoma, faszyna, prefabrykaty z drewna, wskaźnik wykorzystania nośności waha się od 0,3 do 0-16. Dla materiałów ciężkich, sypkich, stosowanych masowo w budownictwie drogowym, wskaźnik ten równa się 1 bądź też zbliża się do 1. [przypisy: Blog motoryzacyjny, parking automatyczny, części zamienne do wózków widłowych ]

Ostatnio wyszukiwane:
sprzęt rehabilitacyjny poznań

Artykul dnia:

Nierozbieralne ogniwo gąsienicy

Nierozbieralne ogniwo gąsienicy ma zwykle kształt płyty z grzebieniem służącym do prowadzenia kół nośnych. Wycięcie w ogniwie jest przeznaczone do pomieszczenia zęba koła napędzającego. Środkowy przegub stanowi szpulę zazębienia. Ogniwa gąsienicy są często połączone ze sobą przez sworznie i dodatkowe wstawki. Sworznie są zaciśnięte w ogniwie, a więc zużywają się tylko na odcinkach wstawek, Srodkowa […]

DevURL

Przeczytaj też:

Auto od znajomych

Kupno używanego samochodu to dość trudna decyzja. Zazwyczaj wolelibyśmy nowe auto z salonu, którym to będziemy jeździć przez lata, a co najważniejsze mamy pewność, że nieprędko odwiedzimy mechanika w innym celu niż wymiana płynów eksploatacyjnych. Jednakże ceny nowych aut produkcji niemieckiej, francuskiej, włoskiej, czy japońskiej przekraczają 30-50 tysięcy, co sprawia, że wiele osób z powodów […]

Transport fekalii

TDo usuwania i przewozu fekalii stosuje się w gospodarce komunalnej dwa podstawowe rodzaje samochodów — samochody do transportu ciekłych nieczystości (fekalii) orał samochody do oczyszczania kanałów i kolektorów, tzw. plukarki. Zasadnicze różnice miedzy nimi dotyczą liczby zbiorników oraz zestawu osprzętu. tłoczy powietrze do zbiornika wytwarzając w nim nadciśnienie, co przyspiesza wypływanie nieczystości. Zasysanie powietrza przez […]

DevURL

Partnerzy serwisu: