Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego. Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf jest stosunkiem faktycznie przepracowanych ilości maszyno dniówek do ogólnej ilości maszyno dniówek całego taboru według ewidencji. Wskaźnik ten określa się osobno dla samochodów, pociągów ciągnikowych lub szynowych na okres czasu między ich naprawami głównymi, czyli na okres pełnego cyklu remontowego. Wskaźnik Wf określa się ze wzoru: Dl + D2 + Da -t D4 Dl – ilość maszynodniówek przebywania środka transportu w planowanych naprawach w ciągu pełnego cyklu remontowego, D2 – ilość maszynodniówek trwania w tym samym cyklu napraw pozaplanowych lub awaryjnych, Da – ilość maszynodniówek przestoju z powodu warunków klimatycznych i przyczyn przypadkowych, D4 – ilość maszynodniówek faktycznie przepracowanych w ciągu cyklu remontowego. Czas trwania pełnego cyklu remontowego i czas przebywania środka transportowego w planowych naprawach są ustalone przez odpowi ednie przepisy. Czas trwania napraw pozaplanowych ustala się na podstawie danych doświadczalnych. Zwykle nie przekracza on 5% ogólnej sumy czasu wszystkich remontów planowych ustalonej normami. Czas przestojów z powodu warunków klimatycznych oraz z przyczyn przypadkowych zależy od warunków lokalnych oraz od typu dróg dojazdowych. Dla samochodów przestoje te wynoszą od 15 do 25 %, dla kolei normalnotorowych nie przewiduje się tego rodzaju przestojów. Na ogół wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf waha się w granicach od 0,5 do 0,65. Wskaźnik ten wywiera decydujący wpływ na wyniki pracy taboru i dlatego należy określać go oględnie, biorąc pod uwagę wyżej omówione czynniki, które wpływają na jego wysokość. [więcej w: folie samochodowe, części samochodowe, cargo transport ]

Poszczególne plany odcinkowe opracowuje się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami ogólnopaństwowymi i branżowymi. Plan wskaźników techniczno-eksploatacyjnych wynika z analizy tych wskaźników i warunków przewozów za okres ubiegły i okres planowany oraz ze stanu środków i dróg transportowych. Należy mieć również na względzie planowany wzrost wydajności, wynikający z usprawnień organizacyjnych i technicznych. 1. WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE TRANSPORTU MECHANICZNEGO a. Wskaźnik gotowości technicznej Wskaźnik gotowości technicznej G, pewnego zespołu środków transportowych w pewnym okresie określa stan techniczny taboru i wyraża się stosunkiem ilości jednostek transportowych w gotowości technicznej do ilości posiadanych jednostek gdzie Tli f – ilość jednostek taboru będącego w gotowości technicznej, T – inwentarzowa ilość jednostek taboru. Ilość jednostek taboru będącego w gotowości technicznej ustala się jako różnicę między T, a ilością jednostek taboru pozostającego w naprawie i objętego czynnościami związanymi z utrzymaniem taboru. Podwyższenie wskaźnika gotowości technicznej taboru może być osiągnięte przez zwiększenie przebiegów między naprawczych, podwyższenie, jakości wykonywanych napraw, skrócenie czasu trwania napraw i przeglądów oraz przestoi, spowodowanych brakiem części zamiennych. Zwiększenie przebiegów między naprawczych możliwe jest przede wszystkim przez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników warsztatów i kierowców oraz przez polepszenie stanu dróg. W naszych warunkach wskutek słabo rozwiniętego zaplecza technicznego wskaźnik ten osiąga wartość 0,70 – 0,75, wyjątkowo 0,80 [hasła pokrewne: Transport Warszawa, okręgowa stacja kontroli pojazdów, części zamienne do wózków widłowych ]

Ostatnio wyszukiwane:
deski elewacyjne

Artykul dnia:

Używany samochód rodzinny

Wiele osób poszukuje samochodu rodzinnego. Cech samochodu rodzinnego nie określają nawet skrupulatne normy unijne. Rodziny coraz częściej decydują się na zakup auta używanego. Duże nowe modele są dosyć drogie. W badań preferencji społecznych jasno wynika, że rodziny mają określone wymagania, co do cech samochodu.  Za najważniejsze cech auta rodzinnego użytkownicy uważają: ekonomiczność, ergonomię i przestrzeń […]

DevURL

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Szybkosc techniczna V, jest to przecietna szybkosc osiagana pomiedzy poczatkowym a koncowym punktem jazdy

Szybkość techniczna V, jest to przeciętna szybkość osiągana pomiędzy początkowym a końcowym punktem jazdy. Za czas przyjmuje się faktyczny czas przejazdu łącznie ze wszystkimi postojami nieplanowanymi. Szybkość ta ma decydujące znaczenie dla ustalenia planowanej i rzeczywistej pracy taboru gdzie: K – przebieg taboru w km, T – czas jazdy i postojów nieplanowych w godzinach. Szybkość […]

Auto od znajomych

Kupno używanego samochodu to dość trudna decyzja. Zazwyczaj wolelibyśmy nowe auto z salonu, którym to będziemy jeździć przez lata, a co najważniejsze mamy pewność, że nieprędko odwiedzimy mechanika w innym celu niż wymiana płynów eksploatacyjnych. Jednakże ceny nowych aut produkcji niemieckiej, francuskiej, włoskiej, czy japońskiej przekraczają 30-50 tysięcy, co sprawia, że wiele osób z powodów […]

DevURL

Partnerzy serwisu: