okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

PLANOWANIE TRANSPORTU

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

PLANOWANIE TRANSPORTU. Jednym z warunków zapewnienia ciągłego, terminowego oraz ekonomicznego wykonania budowy jest terminowe wykonanie planu dostaw materiałów w każdym asortymencie. Ze względu na specyfikę robót drogowych, które charakteryzują masowość zużycia materiałów oraz szczupłość placów materiałowych, plan dostaw materiałów, a tym samym i transportu, musi być ściśle dostosowany do ogólnego harmonogramu budowy. Plan dostaw materiałów, opracowany ilościowo i asortymentowo na podstawie projektu technicznego budowy drogi, uzupełnia się terminem dostaw na podstawie ogólnego harmonogramu budowy. Przystępując do opracowania operatywnego planu transportu musimy mieć dokładnie określone zadania o ilości i asortymencie materiałów, odległości przewozowej i terminów dostaw. Zadania planu transportu ustala się w oparciu o projekt techniczny oraz harmonogramy zużycia, dostaw i zapasów poszczególnych rodzajów materiałów. Z kolei ustala się zdolność przewozową posiadanego taboru na podstawie planowanych wskaźników. Różnicę pomiędzy planem potrzeb, a własną zdolnością przewozową należy pokryć potencjałem transportowym przedsiębiorstw transportowych. Zdolność przewozową taboru można planować w oparciu o współczynniki zbiorcze albo analityczne. Uproszczone planowanie można oprzeć na średnich wynikach, które jednak nie jest dostatecznie dokładne. [przypisy: renault warszawa otomoto, raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka, otomoto krotoski ]

Comments are closed.