okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Poszczególne plany odcinkowe opracowuje sie zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami ogólnopanstwowymi i branzowymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Poszczególne plany odcinkowe opracowuje się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami ogólnopaństwowymi i branżowymi. Plan wskaźników techniczno-eksploatacyjnych wynika z analizy tych wskaźników i warunków przewozów za okres ubiegły i okres planowany oraz ze stanu środków i dróg transportowych. Należy mieć również na względzie planowany wzrost wydajności, wynikający z usprawnień organizacyjnych i technicznych. 1. WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE TRANSPORTU MECHANICZNEGO a. Wskaźnik gotowości technicznej Wskaźnik gotowości technicznej G, pewnego zespołu środków transportowych w pewnym okresie określa stan techniczny taboru i wyraża się stosunkiem ilości jednostek transportowych w gotowości technicznej do ilości posiadanych jednostek gdzie Tli f – ilość jednostek taboru będącego w gotowości technicznej, T – inwentarzowa ilość jednostek taboru. Ilość jednostek taboru będącego w gotowości technicznej ustala się jako różnicę między T, a ilością jednostek taboru pozostającego w naprawie i objętego czynnościami związanymi z utrzymaniem taboru. Podwyższenie wskaźnika gotowości technicznej taboru może być osiągnięte przez zwiększenie przebiegów między naprawczych, podwyższenie, jakości wykonywanych napraw, skrócenie czasu trwania napraw i przeglądów oraz przestoi, spowodowanych brakiem części zamiennych. Zwiększenie przebiegów między naprawczych możliwe jest przede wszystkim przez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników warsztatów i kierowców oraz przez polepszenie stanu dróg. W naszych warunkach wskutek słabo rozwiniętego zaplecza technicznego wskaźnik ten osiąga wartość 0,70 – 0,75, wyjątkowo 0,80 [hasła pokrewne: inter auto otomoto, zawieszenie off road, auto idea otomoto ]

Comments are closed.