okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przepis ten obowiazuje zarówno przy projektowaniu tras drogowych, jak i linii kolejowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przepis ten obowiązuje zarówno przy projektowaniu tras drogowych, jak i linii kolejowych. W przypadkach projektowania przejazdów w terenie trudnym, np. w wykopie, w lesie, w łuku itp., zapewnienie widoczności powinno odbyć się w taki sam sposób, jak i dla skrzyżowań jednopoziomowych drogowych, tj. z zachowaniem odpowiednich trójkątów widoczności. Przekroczenie torów kolejowych powinno odbywać się w poziomie, przy czym poziom niwelety drogowej powinien być zachowany na przestrzeni 10 m od skrajnej szyny. Dalsze części dojazdów drogowych należy projektować w sposób normalny i z zachowaniem wymagań widoczności pionowej. Początki łuków poziomych lub też krzywych przejściowych dla dróg ważniejszych powinny być oddalone od skrajnej szyny przejazdu kolejowego co najmniej o 20 – 50 , zależnie od ważności trasy drogi. Pojazdy samochodowe zasadniczo przejeżdżają przejazdy kolejowe w jednym poziomie z szybkością mniejszą niż szybkość na trasie drogo wej. Kierowcy pojazdów samochodowych zmniejszają szybkość ruchu przed przejazdem, ostrzeżeni przez specjalne znakowanie na drodze. [hasła pokrewne: toyota pewne auto warszawa, vb leasing aukcje, renault warszawa otomoto ]

Comments are closed.