okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Szybkosc techniczna V, jest to przecietna szybkosc osiagana pomiedzy poczatkowym a koncowym punktem jazdy

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Szybkość techniczna V, jest to przeciętna szybkość osiągana pomiędzy początkowym a końcowym punktem jazdy. Za czas przyjmuje się faktyczny czas przejazdu łącznie ze wszystkimi postojami nieplanowanymi. Szybkość ta ma decydujące znaczenie dla ustalenia planowanej i rzeczywistej pracy taboru gdzie: K – przebieg taboru w km, T – czas jazdy i postojów nieplanowych w godzinach. Szybkość eksploatacyjna (handlowa) V, jest to stosunek przebytej drogi (w km) podczas wykonywania zadania transportowego do łącznego czasu pracy, tj. przejazdu, postojów planowych i nieplanowych Tp: szybkość maksymalna jest to największa szybkość jaką pojazd może osiągnąć w najbardziej sprzyjających warunkach. Szybkość optymalna jest to szybkość przy której praca pojazdu jest najbardziej racjonalna. 2. WYDAJNOŚĆ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Wydajnością środków transportowych nazywamy ilość jednostek przerobowych (tonokilometrów, ton, m, sztuk) wykonanych przez środek trans portowy w określonej jednostce czasu (w ciągu godziny, zmiany, dnia, miesiąca, roku). [patrz też: malowanie felg motocyklowych, toyota pewne auto warszawa, renault wektor ]

Comments are closed.