Posted on 27 Jan 2018 In: Uncategorized

Wskaznik wykorzystania czasu roboczego

Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego T jest stosunkiem czasu użytecznej, pracy (po odliczeniu przejazdów z garażu i z powrotem, zatrzymana w drodze z powodu nieprzewidzianych przeszkód, doraźnych napraw itp.) do ogólnego czasu pracy. Samochód np. w ciągu zmiany miał ogółem 1,3 godziny przestojów wskutek drobnych uszkodzeń, konieczności uzupełnienia paliwa i oczekiwania na przejeździe kolejowym. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego w ciągu zmiany wyniesie: T = 8,0 -1,3 = 084 Normalnie wartość tego wskaźnika równa się do 0,85. f. Wydajność transportowa w ciągu dnia roboczego Wydajność transportową w ciągu dnia roboczego określa się w t, m lub tkm. Wydajność ta zależy od wskaźników wykorzystania przebiegu, wykorzystania czasu roboczego i ładowności. Na przykład przeciętny przebieg dzienny samochodu pięciotonowego został określony na 135 km. Wskaźnik wykorzystania przebiegu wynosi 0,5 wskaźnik wyk orzystania czasu roboczego 0,84 i wskaźnik wykorzystania nośności 1. Wydajność dzienna samochodu będzie: 135 X 5 X 0,5 X 0,84 X 1 = 283 tkm. Duży wpływ na wydajność środka transportowego ma odległość przewozu. Wydajność ta określona w tonach jest tym mniejsza; im większa jest odległość przewozu, a wydajność określona w tkm jest tym większa, im większa jest odległość przewozu. Znaczny wpływ na wydajność przewozową mają postoje środków transportu przy ładowaniu i wyładowaniu. Praca taboru transportowego, szczególnie przy przewożeniu materiałów masowych i przy niedużych odległościach przewozu, musi być tak organizowana, aby postoje przy ładowaniu i wyładowaniu były jak najmniejsze. Postój taboru transportowego ponad określone normy jest główną przyczyną obniżenia wydajności transportu. [więcej w: renault megane, nauka jazdy szczecin, cargo transport ]

Posted on 25 Jan 2018 In: Uncategorized

Wskaznik wykorzystania taboru transportowego

Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego. Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf jest stosunkiem faktycznie przepracowanych ilości maszyno dniówek do ogólnej ilości maszyno dniówek całego taboru według ewidencji. Wskaźnik ten określa się osobno dla samochodów, pociągów ciągnikowych lub szynowych na okres czasu między ich naprawami głównymi, czyli na okres pełnego cyklu remontowego. Wskaźnik Wf określa się ze wzoru: Dl + D2 + Da -t D4 Dl – ilość maszynodniówek przebywania środka transportu w planowanych naprawach w ciągu pełnego cyklu remontowego, D2 – ilość maszynodniówek trwania w tym samym cyklu napraw pozaplanowych lub awaryjnych, Da – ilość maszynodniówek przestoju z powodu warunków klimatycznych i przyczyn przypadkowych, D4 – ilość maszynodniówek faktycznie przepracowanych w ciągu cyklu remontowego. Czas trwania pełnego cyklu remontowego i czas przebywania środka transportowego w planowych naprawach są ustalone przez odpowi ednie przepisy. Czas trwania napraw pozaplanowych ustala się na podstawie danych doświadczalnych. Zwykle nie przekracza on 5% ogólnej sumy czasu wszystkich remontów planowych ustalonej normami. Czas przestojów z powodu warunków klimatycznych oraz z przyczyn przypadkowych zależy od warunków lokalnych oraz od typu dróg dojazdowych. Dla samochodów przestoje te wynoszą od 15 do 25 %, dla kolei normalnotorowych nie przewiduje się tego rodzaju przestojów. Na ogół wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf waha się w granicach od 0,5 do 0,65. Wskaźnik ten wywiera decydujący wpływ na wyniki pracy taboru i dlatego należy określać go oględnie, biorąc pod uwagę wyżej omówione czynniki, które wpływają na jego wysokość. [więcej w: folie samochodowe, części samochodowe, cargo transport ]

Artykul dnia:

Kolo napędowe

Kolo napędowe często opiera sie na gąsienicy w pobliżu płaszczyzny oparcia kół nośnych o gąsienice (np. w ciągniku S-80), lecz mechanizmy gąsienicowe z podniesionymi kołami napędowymi sa korzystniejsze, ponieważ: — odciążają koła napędowe od reakcji podłoża, — zmniejszają straty na odkształcanie podłoża, — zmniejszają kołysanie podłużne ciągnika (w razie odpowiedniego doboru kątów pochylenia napędowych i […]

DevURL

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Rozwiązania techniczne

Rozwiązania jakimi dziś dzień cieszy się motoryzacja, dla wielu z nas są niepojęte, a co za tym idzie za pewne nie byłyby możliwie do osiągnięcia jeszcze kilak lat wstecz. Ponieważ jak doskonale wiadomo, rynek działa na zasadzie nieustannego wykorzystywania nowości jakie pojawiają się w jego obszarze. Czasem zdarza się tak, że zupełnie inny wynalazek dominuje […]

Automatyczne urządzenie zabezpieczające drabinę

Działanie typowego automatycznego urządzenia zabezpieczającego drabinę polega na: — samoczynnym wyłączaniu napędu, jeżeli którykolwiek człon drabiny natrafia na jakaś przeszkodę podczas rozsuwania lub składania, podnoszenia albo przekręcania drabiny, utrzymywaniu dopuszczalnego wychylenia ; podczas zmniejszania roboczej wysokości drabiny samoczynnie zostaje zmniejszona czynna długość drabiny, jeżeli jej wychylenie przekracza dopuszczalne. Przed podniesieniem drabiny samochód unieruchamia się i […]

DevURL

Partnerzy serwisu: