Posted on 25 Jan 2018 In: Uncategorized

Wskaznik wykorzystania taboru transportowego

Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego. Wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf jest stosunkiem faktycznie przepracowanych ilości maszyno dniówek do ogólnej ilości maszyno dniówek całego taboru według ewidencji. Wskaźnik ten określa się osobno dla samochodów, pociągów ciągnikowych lub szynowych na okres czasu między ich naprawami głównymi, czyli na okres pełnego cyklu remontowego. Wskaźnik Wf określa się ze wzoru: Dl + D2 + Da -t D4 Dl – ilość maszynodniówek przebywania środka transportu w planowanych naprawach w ciągu pełnego cyklu remontowego, D2 – ilość maszynodniówek trwania w tym samym cyklu napraw pozaplanowych lub awaryjnych, Da – ilość maszynodniówek przestoju z powodu warunków klimatycznych i przyczyn przypadkowych, D4 – ilość maszynodniówek faktycznie przepracowanych w ciągu cyklu remontowego. Czas trwania pełnego cyklu remontowego i czas przebywania środka transportowego w planowych naprawach są ustalone przez odpowi ednie przepisy. Czas trwania napraw pozaplanowych ustala się na podstawie danych doświadczalnych. Zwykle nie przekracza on 5% ogólnej sumy czasu wszystkich remontów planowych ustalonej normami. Czas przestojów z powodu warunków klimatycznych oraz z przyczyn przypadkowych zależy od warunków lokalnych oraz od typu dróg dojazdowych. Dla samochodów przestoje te wynoszą od 15 do 25 %, dla kolei normalnotorowych nie przewiduje się tego rodzaju przestojów. Na ogół wskaźnik wykorzystania taboru transportowego Wf waha się w granicach od 0,5 do 0,65. Wskaźnik ten wywiera decydujący wpływ na wyniki pracy taboru i dlatego należy określać go oględnie, biorąc pod uwagę wyżej omówione czynniki, które wpływają na jego wysokość. [więcej w: folie samochodowe, części samochodowe, cargo transport ]

Posted on 22 Jan 2018 In: Uncategorized

PLANOWANIE TRANSPORTU

PLANOWANIE TRANSPORTU. Jednym z warunków zapewnienia ciągłego, terminowego oraz ekonomicznego wykonania budowy jest terminowe wykonanie planu dostaw materiałów w każdym asortymencie. Ze względu na specyfikę robót drogowych, które charakteryzują masowość zużycia materiałów oraz szczupłość placów materiałowych, plan dostaw materiałów, a tym samym i transportu, musi być ściśle dostosowany do ogólnego harmonogramu budowy. Plan dostaw materiałów, opracowany ilościowo i asortymentowo na podstawie projektu technicznego budowy drogi, uzupełnia się terminem dostaw na podstawie ogólnego harmonogramu budowy. Przystępując do opracowania operatywnego planu transportu musimy mieć dokładnie określone zadania o ilości i asortymencie materiałów, odległości przewozowej i terminów dostaw. Zadania planu transportu ustala się w oparciu o projekt techniczny oraz harmonogramy zużycia, dostaw i zapasów poszczególnych rodzajów materiałów. Z kolei ustala się zdolność przewozową posiadanego taboru na podstawie planowanych wskaźników. Różnicę pomiędzy planem potrzeb, a własną zdolnością przewozową należy pokryć potencjałem transportowym przedsiębiorstw transportowych. Zdolność przewozową taboru można planować w oparciu o współczynniki zbiorcze albo analityczne. Uproszczone planowanie można oprzeć na średnich wynikach, które jednak nie jest dostatecznie dokładne. [przypisy: parking automatyczny, renault megane, części samochodowe ]

Artykul dnia:

Używane auta – moda, czy konieczność

Dech w piersi zapierają materiały dziennikarskie z pokazów najnowszych marek samochodów, z tak zwanych targów motoryzacyjnych. Widzimy cudeńka, auta przyszłości z napędem ekologicznym, najnowsze modele znanych marek. To impreza dla elit biznesu i polityki. Przeciętnego człowieka nie stać na zakup prezentowanych modeli. Ceny samochodów przekraczają znacznie możliwości finansowe przeciętnego Kowalskiego. Ich wartość spada po kilku […]

DevURL

Polecamy rowniez:Przeczytaj też:

Vany warte polecenia

Zastanawiając się nad kupnem rodzinnego auta przeglądamy oferty i czytamy opinie użytkowników o interesującym nas modelu. Rankingi najlepszych samochodów w danej grupie publikują także magazyny motoryzacyjne. Wiele z ich propozycji jest już dostępna na rynku wtórnym. Van produkcji Renault jest warty polecenia dla dużej rodziny, która w podróż zabiera sporo bagażu, a jednocześnie lubi eleganckie […]

Czym jest przebieg samochodu?

Kupno używanego dobrego samochodu to nie lada wyzwanie. Trzeba brać pod uwagę wiele czynników i być przygotowanym na różne niespodzianki. Najlepiej, kiedy w trakcie oglądania samochodu może nam towarzyszyć mechanik, albo przynajmniej ktoś, kto pasjonuje się samochodami i o usterkach wie więcej niż niejeden motoryzacyjny dziennikarz. Jeżeli nie mamy sprawdzonego mechanika, który zobaczy to, czego […]

DevURL

Partnerzy serwisu: