Posted on 27 Jan 2018 In: Uncategorized

Wskaznik wykorzystania czasu roboczego

Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego T jest stosunkiem czasu użytecznej, pracy (po odliczeniu przejazdów z garażu i z powrotem, zatrzymana w drodze z powodu nieprzewidzianych przeszkód, doraźnych napraw itp.) do ogólnego czasu pracy. Samochód np. w ciągu zmiany miał ogółem 1,3 godziny przestojów wskutek drobnych uszkodzeń, konieczności uzupełnienia paliwa i oczekiwania na przejeździe kolejowym. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego w ciągu zmiany wyniesie: T = 8,0 -1,3 = 084 Normalnie wartość tego wskaźnika równa się do 0,85. f. Wydajność transportowa w ciągu dnia roboczego Wydajność transportową w ciągu dnia roboczego określa się w t, m lub tkm. Wydajność ta zależy od wskaźników wykorzystania przebiegu, wykorzystania czasu roboczego i ładowności. Na przykład przeciętny przebieg dzienny samochodu pięciotonowego został określony na 135 km. Wskaźnik wykorzystania przebiegu wynosi 0,5 wskaźnik wyk orzystania czasu roboczego 0,84 i wskaźnik wykorzystania nośności 1. Wydajność dzienna samochodu będzie: 135 X 5 X 0,5 X 0,84 X 1 = 283 tkm. Duży wpływ na wydajność środka transportowego ma odległość przewozu. Wydajność ta określona w tonach jest tym mniejsza; im większa jest odległość przewozu, a wydajność określona w tkm jest tym większa, im większa jest odległość przewozu. Znaczny wpływ na wydajność przewozową mają postoje środków transportu przy ładowaniu i wyładowaniu. Praca taboru transportowego, szczególnie przy przewożeniu materiałów masowych i przy niedużych odległościach przewozu, musi być tak organizowana, aby postoje przy ładowaniu i wyładowaniu były jak najmniejsze. Postój taboru transportowego ponad określone normy jest główną przyczyną obniżenia wydajności transportu. [więcej w: renault megane, nauka jazdy szczecin, cargo transport ]

Posted on 22 Jan 2018 In: Uncategorized

PLANOWANIE TRANSPORTU

PLANOWANIE TRANSPORTU. Jednym z warunków zapewnienia ciągłego, terminowego oraz ekonomicznego wykonania budowy jest terminowe wykonanie planu dostaw materiałów w każdym asortymencie. Ze względu na specyfikę robót drogowych, które charakteryzują masowość zużycia materiałów oraz szczupłość placów materiałowych, plan dostaw materiałów, a tym samym i transportu, musi być ściśle dostosowany do ogólnego harmonogramu budowy. Plan dostaw materiałów, opracowany ilościowo i asortymentowo na podstawie projektu technicznego budowy drogi, uzupełnia się terminem dostaw na podstawie ogólnego harmonogramu budowy. Przystępując do opracowania operatywnego planu transportu musimy mieć dokładnie określone zadania o ilości i asortymencie materiałów, odległości przewozowej i terminów dostaw. Zadania planu transportu ustala się w oparciu o projekt techniczny oraz harmonogramy zużycia, dostaw i zapasów poszczególnych rodzajów materiałów. Z kolei ustala się zdolność przewozową posiadanego taboru na podstawie planowanych wskaźników. Różnicę pomiędzy planem potrzeb, a własną zdolnością przewozową należy pokryć potencjałem transportowym przedsiębiorstw transportowych. Zdolność przewozową taboru można planować w oparciu o współczynniki zbiorcze albo analityczne. Uproszczone planowanie można oprzeć na średnich wynikach, które jednak nie jest dostatecznie dokładne. [przypisy: parking automatyczny, renault megane, części samochodowe ]

Artykul dnia:

Zaczęło się od koła

Na lekcjach historii w klasie czwartej szkoły podstawowej mówiono, że historia człowieka tak na dobre rozpoczyna się od dwóch wynalazków: koła i ognia. Przedmioty te stały się motorem rozwoju cywilizacyjnego.  O ile historia człowieka sięga głębiej, zaczyna się od form pośrednich, o tyle początkiem historii cywilizacji są wspomniane wyżej momenty.  Cywilizacja to przede wszystkim kultura […]

DevURL

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Urządzenie PMS-71

Urządzenie składa się z ramy, zespawanej z kształtowników i blach, oraz dwóch wózków. Do ramy są przyspawane cztery uchwyty, połączone sworzniami z belką 1 dźwigu układkowego. Wózki, do których są podwieszone kleszcze, mogą przetaczać się po dolnych półkach ramy urządzenia. W jałowym położeniu są podniesione do góry i zabezpieczone przed przemieszczaniem linkami przymocowanymi do uchwytów. […]

Środki ostrożności przy podpisywaniu umów zagranicznych

Ceny aut różnie kształtują się w Europie. Osoby poszukujące taniego i dobrego samochodu używanego czytają również ogłoszenia zagraniczne i często interesują się ofertami z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie wszyscy kupujący zadają sobie sprawę, że podczas transakcji zagranicznej mogą stracić, czy paść ofiarą oszustwa. Nie warto kupować auta za granicą, jeżeli nie znamy języka kraju […]

DevURL

Partnerzy serwisu: