okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Wskaznik wykorzystania przebiegu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wskaźnik wykorzystania przebiegu. Wskaźnik wykorzystania przebiegu Wp wyraża się stosunkiem ilości wozokilometrów z ładunkiem w pewnym okresie czasu do ogólnej ilości wozokilometrów. Wskaźnik ten przy przewozach wahadłowych w jednym kierunku jest niższy niż 0,5, gdyż przebieg jest wykorzystany tylko w połowie, a należy odliczyć jeszcze jazdy zerowe z miejsca i na miejsce postoju. Wartość liczbową tego wskaźnika można zwiększyć przez: a) takie umieszczenie miejsca postoju samochodów w stosunku do odcinka pracy, aby przewozy zerowe były jak najmniejsze, b) wykorzystanie jazd powrotnych do przewiezienia ładunków w odwrotnym kierunku niż przewóz podstawowych ładunków, d. Wskaźnik wykorzystania ładowności i nośności Wskaźnik wykorzystania ładowności i taboru transportowego określa się ze wzoru: gdzie: p – ogólna ilość przewiezionych ładunków w t, A – ilość kursów wykonanych przez poszczególne jednostki taboru w badanym okresie czasu, lic ząc za kurs każdy przejazd z ładunkiem, p – nośność (ładowność katalogowa) poszczególnych jednostek w t. Wskaźnik wykorzystania nośności poszczególnego środka transportu wynosi: S = p Wartość tego wskaźnika zależy od rodzaju przewożonego materiału. Dla materiałów lekkich, jak torf, słoma, faszyna, prefabrykaty z drewna, wskaźnik wykorzystania nośności waha się od 0,3 do 0-16. Dla materiałów ciężkich, sypkich, stosowanych masowo w budownictwie drogowym, wskaźnik ten równa się 1 bądź też zbliża się do 1. [przypisy: toyota pewne auto warszawa, renault warszawa otomoto, auto idea otomoto ]

Comments are closed.