Wskaźnik wykorzystania przebiegu. Wskaźnik wykorzystania przebiegu Wp wyraża się stosunkiem ilości wozokilometrów z ładunkiem w pewnym okresie czasu do ogólnej ilości wozokilometrów. Wskaźnik ten przy przewozach wahadłowych w jednym kierunku jest niższy niż 0,5, gdyż przebieg jest wykorzystany tylko w połowie, a należy odliczyć jeszcze jazdy zerowe z miejsca i na miejsce postoju. Wartość liczbową tego wskaźnika można zwiększyć przez: a) takie umieszczenie miejsca postoju samochodów w stosunku do odcinka pracy, aby przewozy zerowe były jak najmniejsze, b) wykorzystanie jazd powrotnych do przewiezienia ładunków w odwrotnym kierunku niż przewóz podstawowych ładunków, d. Wskaźnik wykorzystania ładowności i nośności Wskaźnik wykorzystania ładowności i taboru transportowego określa się ze wzoru: gdzie: p – ogólna ilość przewiezionych ładunków w t, A – ilość kursów wykonanych przez poszczególne jednostki taboru w badanym okresie czasu, lic ząc za kurs każdy przejazd z ładunkiem, p – nośność (ładowność katalogowa) poszczególnych jednostek w t. Wskaźnik wykorzystania nośności poszczególnego środka transportu wynosi: S = p Wartość tego wskaźnika zależy od rodzaju przewożonego materiału. Dla materiałów lekkich, jak torf, słoma, faszyna, prefabrykaty z drewna, wskaźnik wykorzystania nośności waha się od 0,3 do 0-16. Dla materiałów ciężkich, sypkich, stosowanych masowo w budownictwie drogowym, wskaźnik ten równa się 1 bądź też zbliża się do 1. [przypisy: toyota pewne auto warszawa, renault warszawa otomoto, auto idea otomoto ]