okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Urządzenie pianotwórcze

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dość często urządzenie pianotwórcze zainstalowane na przyczepie jednoosiowej stanowi dodatkowe wyposażenie zwykłego samochodu gaśnicowego lub może być dostarczone na miejsce pożaru przy użyciu szybkiego samochodu ciężarowego (lub nawet osobowego). Typowa tego rodzaju przyczepa PHI LLIPS & PAIN jest wyposażona w zbiornik na 260 litrów środka pianotwórczego PILOTE oraz we wbudowany na stale generator RODEO-PI LOTE o wydajności 4 m3/min. Ciężar własny kompletnej przyczepy z pełnym zbiornikiem — 600 kG. Techniczny samochód pożarniczy jest wyposażony w specjalne urządzenia ułatwiające akcję ratowniczą. Do ta kich pojazdów należa np. samochody do przewożenia i rozwijania długich węży (do 1500 m) podczas jazdy z szybkością do 25 km/godz. Techniczny samochód ratowniczy wyposaża się często w żuraw obrotowy, zespół prądotwórczy, reflektory przenośne oraz zestaw narzędzi warsztatowych. Autodrabina jest to obrotowa drabina osadzona na podwoziu samochodu ciężarowego lub niekiedy osobowego. Wśród autodrabin rozróżnia się: — lekkie (długość do 20 m), Średnie (długość 20. . .26 m), ciężkie (długość 26…32 m), specjalne (długość ponad 32 m). Drabina średnia, ciężka lub specjalna jest zwykle rozsuwana i składana przez silnik pomocniczy. Specjalną drabine o znacznej długości przeważnie rozsuwa i składa silnik napędowy pojazdu. Drabina jest rozsuwana (zwiększanie jej czynnej długości) za pomocą liny zaczepionej za poszczególne człony i nawijanej na bęben. Niekiedy zamiast liny stosuje się łańcuch. Podczas składania drabiny jej człony zsuwają gie w dół pod własnym ciężarem, przy czym prędkość zsuwania reguluje zwykle hamulec hydrauliczny. Drabinę przekręca się przez przekręcanie jej obrotnicy. RUS Poszczególne człony drabiny wykonane są jako kratownice, przy czym każdy wyższy człon jest węższy niż człon niższy. Każdy człon węższy jest prowadzony w członie szerszym przez łożyska ustalające, Drabinę o długości ponad około 20 m wyposaża się w automatyczne urządzenia zapobiegające możliwości wypadku lub uszkodzenia drabiny wskutek przypadkowego zsunięcia się jej członów. [hasła pokrewne: transporter 2 cda, transport ponadgabarytowy, auto idea otomoto ]

Comments are closed.