okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Frezujący pług odśnieżający

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Frezujący pług odśnieżający może wprawdzie przesuwać odspojony już śnieg na niewielkie odległości (np. przez odpowiednią rurę), lecz zwiększa to wydatnie zapotrzebowanie mocy. Bardziej ekonomiczne jest w,takim przypadku przemieszczanie usuwanego śniegu przy użyciu przenośnika np. taśmowego. Frezująco-odśrodkowy pług odśnieżający odspaja Śnieg przez frezowanie, a następnie odrzuca na boki według zasady działania pługa odśrodkowego. Początkowo budowano plugi frezująco-odśrodkowe o wirnikach jednocześnie frezujacych i odrzucających śnieg dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu łopatek. Tego rodzaju pługi cechuje jednak niska wydajność przy dużym zapotrzebowaniu mocy, wskutek czego wyszły już one prawie z uzycia. Współczesny frezująco-odśrodkowy plug odśnieżający ma dwa rodzaje wirników. Zadania wirników frezujących ograniczają sie tylko do odspajania śniegu i przepychania go do komory wylotowej. Do wyrzucania śniegu z komory wylotowej służy natomiast oddzielny wirnik odśrodkowy. Takie współdziałanie różnych wirników zapewnia dość dużą wydajność przy umiarkowanym zapotrzebowaniu mocy, bez względu na rodzaj usuwanego śniegu. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są najrozmaitsze wykonania frezująco-odśrodkowych plugów odśnieżających oraz ich wersje pochodne, często wyposażane w dodatkowe wirniki, lemiesze i inne urządzenia robocze. Zależnie od wymiarów geometrycznych wirnika oraz mocy silnika napędowego, pługi frezująco-odśrodkowe usuwają w ciągu godziny do 1200 ton zleżałego śniegu o średniej spoistości. Samobieżna odśnieżarka wirnikowa jest to dwuosiowy, trój- lub czterokołowy pojazd wyposażony w urządzenia do odspajania i ładowania ub odrzucania śniegu w bok. Odśnieżarki samobieżne cechuje duża zwrotność, mała szerokość robocza (przeważnie do 1,5 m) oraz niewielka wydajność (do 150 T/godz), ponieważ znajdują one głównie zastosowanie lokalne oraz tam, gdzie posługiwanie się samochodami z przyczepnymi odśnieżarkami jest nieekonomiczne lub utrudnione (np. przekopywanie zasp, w których tkwią porzucone pojazdy). Aby zapewnić możliwie dobre warunki pracy operatora, samobieżną odśnieżarkę wyposaża się w zamkniętą i ogrzewaną kabine kierowcy. [przypisy: renault wektor, wektor bielsko, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed.