okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Gdy przebieg zarówno linii kolejowej, jak i trasy drogowej nie spelnia tego warunku, nalezy dokonac przelozenia drogi, aby otrzymac wymagany kat

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Gdy przebieg zarówno linii kolejowej, jak i trasy drogowej nie spełnia tego warunku, należy dokonać przełożenia drogi, aby otrzymać wymagany kąt. Szerokość przejazdu drogowego powinna odpowiadać szerokości w koronie drogi odpowiedniej klasy technicznej (II, III, IV lub V dla klasy technicznej i zawsze projektuje się skrzyżowanie dwupoziomowe). Zwężenie jezdni drogowej jak również i korony drogi na przejeździe kolejowym nie jest dopuszczalne. Szerokość ramp dojazdowych (jeżeli linia kolejowa przebiega w nasypie) lub też szerokość dojazdów drogowych do skrzyżowania powinna odpowiadać obowiązującym przepisom co do szerokości dróg dla poszczególnych klas technicznych. Szerokości mniejsze (np. dla dróg istniejących, wybudowanych według starych przepisów technicznych) są dopuszczalne dla tras istniejących, dla których przejazd kolejowy nie podlega przebudowie, oraz dla tras, dla których przejazd jest przebudowywany w odległości, co najmniej dług ości rampy drogowej lub 30 m od skrajnej szyny, gdy rampy nie ma. Przejazd powinien mieć szerokość nakazaną przepisami dla danej klasy technicznej. Przejazdy kolejowe jednopoziomowe powinny być projektowane w sposób zapewniający w pełni widoczność boczną. [przypisy: malowanie felg motocyklowych, auto idea otomoto, mimośród mechanika ]

Comments are closed.