okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Kompletny plan transportu przedsiebiorstwa drogowego lub kierownictwa budowy powinien skladac sie z nastepujacych planów odcinkowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Kompletny plan transportu przedsiębiorstwa drogowego lub kierownictwa budowy powinien składać się z następujących planów odcinkowych. 1) plan organizacyjny jednostki transportowej. 2) plan potrzeb transportowych. 3) plan dróg transportowych i urządzeń 4) plan podstawowych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych zawierający a) wskaźniki techniczno-eksploatacyjne taboru, b) wskaźniki ilościowe i jakościowe taboru, c) normy zużycia materiałów pędnych, d) normy wydajności taboru; 5) plan taboru z rozbiciem na poszczególne grupy taboru ustalający ilości dni taboru będącego w dyspozycji; 6) plan gotowości technicznej dla poszczególnych grup taboru, na podstawie którego ustala się ilość wozo dni do eksploatacji. 7) plan zdolności przewozowej taboru w poszczególnych grupach i w całości tabor należy grupować według rodzaju, a więc tabor szynowy, tabor samochodowy, tabor ciągnikowy i inny, dalszego rozbicia na podgrupy można dokonać według rodzaju pa liwa i nominalnego tonażu 8) plan produkcji transportowej w jednostkach naturalnych i cenach (bieżących oraz niezmiennych) 9) plan rozwoju technicznego, jak np. a) wprowadzenia nowych procesów technologicznych, b) mechanizacji ciężkich i pracochłonnych robót; 10) plan wydajności pracy i zatrudnienia oraz płac; 11) plan zaplecza technicznego zawierający: a) plan napraw średnich, b) plan obsługi technicznej, c) plan kosztów zaopatrzenia zaplecza technicznego; 12) plan zaopatrzenia materiałowego, obejmujący: a) zestawienie zużycia ogumienia, b) zestawienie zużycia materiałów technicznych do napraw taboru, c) zestawienie zużycia materiałów pędnych, d) zestawienie zużycia części zamiennych taboru i maszyn e) zestawienie zużycia różnych materiałów związanych z wykonywaniem transportu 13) plan inwestycyjny 14) plan remontów kapitalnych 15) plan kosztów własnych 16) plan finansowy. [podobne: wektor bielsko, inter auto otomoto, toyota pewne auto warszawa ]

Comments are closed.