okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przebieg miedzyremontowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przebieg międzyremontowy. Przebieg międzyremontowy określa okresy czasu pracy środków transportowych między naprawami średnimi i głównymi w normalnych warunkach eksploatacji. Okresy międzyremontowe dla samochodów ustala się w kilometrach przebiegu, a dla ciągników oprócz tego w godzinach pracy. Na podstawie wykonania lub przekroczenia tych norm można sądzić o należytej organizacji technicznej obsługi mechanicznego taboru transportowego. Okresy międzyremontowe ustalone są dla środków transportowych w zależności od ich typów i warunków pracy. h. Rozchód paliwa i smarów Rozchód paliwa i smarów zależy od warunków pracy taboru i od należytej obsługi technicznej. Dla każdego środka transportu mechanicznego, w zależności od jego typu i warunków pracy, ustala się normę rozchodu materiałów pędnych w kilogramach lub litrach na określoną ilość kilometrów przebiegu (najczęściej na 100 km) lub na godzinę pracy. Mogą być również ustalone no rmy jednostkowe paliwa na jedną KM godz. Oprócz norm paliwa, dla pracy taboru ustala się również normy dla ruchu wewnątrz garażowego i zabiegów warsztatowych. Normy te ustala się w procentach w stosunku do norm zasadniczych. Szybkość środków transportowych. W transporcie rozróżniamy dwa rodzaje szybkości, tj. szybkość techniczną i eksploatacyjną. Oprócz tego uwzględnia się szybkość maksymalną i optymalną. [więcej w: wektor bielsko, wypowiedzenie umowy oc proama druk, toyota pewne auto warszawa ]

Comments are closed.