okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przy projektowaniu skrzyzowan dróg z kolejami jako dwupoziomowych zazwyczaj trasa drogowa przechodzi góra rzadziej spotykamy przypadki, kiedy wiadukt jest wykorzystywany przez linie kolei

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przy projektowaniu skrzyżowań dróg z kolejami jako dwupoziomowych zazwyczaj trasa drogowa przechodzi górą rzadziej spotykamy przypadki, kiedy wiadukt jest wykorzystywany przez linię kolei. Powodem tego jest konieczność stosowania małych pochyleń podłużnych do tras kolejowych, co zawsze w wyniku daje poważne roboty ziemne i poważne podniesienie kosztów robót. Dla dróg przy zastosowaniu dopuszczalnych przez przepisy techniczne pochyleń niwelety roboty ziemne są znacznie mniejsze, a zatem i koszty mniejsze. Należy zwrócić uwagę również i na potrzebną szerokość wiaduktu w świetle, która wypada znacznie mniejsza dla przekroju kolejowego (dla dróg II klasy technicznej 15 – 18 m), co również przemawia za budową wiaduktów drogowych nad liniami kolejowymi. W przypadku budowy wiaduktu nad torami kolei skrajnia wiaduktu powinna być uzgodniona z Ministerstwem Kolei, a w razie budowy wiaduktu nad drogą – skrajnia jego powinna być uzgodniona z Ministerstwem Tr ansportu Drogowego i Lotniczego. Przy projektowaniu skrzyżowań dróg z kolejami w jednym poziomie stosuje się następujące zalecenia, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego. W zasadzie skrzyżowanie jednopoziomowe powinno być projektowane pod kątem prostym. Odchylenie od tego jest dopuszczalne jednak pod warunkiem, że kąt skrzyżowania nie będzie mniejszy niż 45°, natomiast dla kolei wąskotorowych nawet 30°. [hasła pokrewne: zawieszenie off road, transporter 2 cda, toyota pewne auto warszawa ]

Comments are closed.