okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przyczepna odśnieżarka wirnikowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Przyczepna odśnieżarka wirnikowa jest to jednoosiowe podwozie z zestawem urządzeń roboczych, doczepiane przed samochodem ciężarowym, przeważnie terenowym. Zadania opera tora odśnieżarki wykonuje kierowca prowadzącego ją samochodu. Wirniki przyczepnej odśnieżarki o umiarkowanej wydajności napędza silnik samochodu. Natomiast przyczepna odśnieżarka o dużej wydajności (700. . . . , 1200 T/godz) jest zwykle napędzana przez oddzielny silnik spalinowy, zainstalowany okresowo na skrzyni samochodu. Na ogół koła odśnieżarki przyczepnej są kierowane i odpowiednio skręcane w bok jednocześnie z przednimi kołami samochodu, za pośrednictwem hydraulicznego układu sterującego. Upraszcza to czynności kierowcy oraz zwiększa zwrotność zespołu. Przyczepne odśnieżarki wirnikowe, przeważnie o dużej szerokości roboczej (w zakresie 2,5. . . 3,5 m), są przeznaczone głównie do szybkiego odśnieżania dróg samochodowych przez odśnieżarkę lemieszową — przeważnie drogą ładowania na jakiś środek transportowy lub rzadziej przez odrzucanie w bok. Zasadnicze wyposażenie ładowarki śniegu stanowi urządzenie zgarniające oraz przenośnik łańcuchowy lub taśmowy. Ładowarki śniegu sa budowane przeważnie na podwoziach samochodów. Ładowarka S-4 na podwoziu samochodu GAZ-51 ma urządzenie nagarniające o łapach wykonujących ruchy wahadłowe i przesuwających w ten sposób śnieg na przenośnik taśmowy, który z kolei ładuje śnieg na podstawiony pojazd. Przednią część urządzenia o kształcie łopaty trzeba uprzednio wciąć w zwał lub zaspę śniegu. Podstawowe dane charakterystyczne ładowarek śniegu na podwoziach samochodów radzieckich zestawiono poniżej. Niekiedy spotyka się również ładowarki Śniegu budowane na podwoziach ciągników kołowych. Piaskarka jest to zwykły samochód ciężarowy, wyposażony w urządzenia do posypywania piaskiem, solą, zmielonym żużlem itp. oblodzonej nawierzchni jezdni. Najczęściej piasek lub inny sypki materiał wypełniający stożkowy lej jest rozrzucany przez wirującą tarcze. Zwykle tarczę napędza dodatkowy silnik spalinowy — przeważnie za pośrednictwem hydraulicznego układu napędowego. Dzięki temu uniezależnia się od prędkości ruchu pojazdu zarówno szerokość posypywanego pasa, jak i chwilową wy dajność urządzenia. [hasła pokrewne: renault wektor, wektor bielsko, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed.