okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przyrząd do naciągania szyn

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Przyrząd do naciągania szyn, tj. naprężacz szyn typu PWE-Co stosuje się do wstępnego naprężania lub rozprężania szyn podczas ich spawania w tor bezstykowy, Szyny spawane w temperaturze niższej od temperatury przytwierdzania można — dzięki dużej sile rozciągającej przyrządu — wyciągnąć do takiej długości, jaką szyny miałyby W wyższej temperaturze.
W trakcie robót zasadniczych wykonuje się prowizoryczne zagęszczenie podsypki, a podczas robót wykończeniowych — ostateczne oprofilowanie i zagęszczenie. Do rozprowadzenia podsypki służą spycharki gąsienicowe, które dodatkowo mogą być wyposażone w zrywak lub specjalną bronę, ułatwiającą zruszenie zleżałej podsypki. Podsypkę usuwa się za pomocą pługa ciągnionego lokomotywą. Podczas bieżącego utrzymania toru można wykorzystać specjalne maszyny do usuwania podsypki z okienek między podkładami. Pług do usuwania podsypki jest stosowany do jej zruszania, podnoszenia i przesuwania na boki torowiska skrzydłami 0 powierzchni paraboloidy hiperbolicznej. Pług ciągniony lokomotywą lub ciągnikiem może poruszać się z prędkością 2 do 5 km/h. Głębokość zanurzenia ostrza pługa jest regulowana odpowiednio do grubości warstwy podsypki (nie może naruszać górnej powierzchni podtorza). Pług składa się z dwóch lemieszy połączonych dziobem i poprzecznicami. Jest on osadzony na dwóch zestawach kołowych, umożliwiających jazdę zarówno po torze, jak i po torowisku. Przedni zestaw służy ponadto do regulacji głębokości zanurzenia pługa, natomiast tylny, połączony ostatnią poprzecznicą, jest przeznaczony do jazdy po torze. Pług jest obsługiwany przez jednego robotnika, a jego masa własna wynosi około 3600 kg. Spycharki gąsienicowe. Spycharki są maszynami przeznaczonymi do wykonywania robót ziemnych. Zazwyczaj są one używane do kopania płytkich wykopów, wyrównywania terenu i przesuwania urobku na odległość najwyżej 100 m. W służbie drogowej są również wykorzystywane do wyrównywania torowiska po zerwaniu starych przęseł torowych oraz do przemieszczania syp— kich materiałów. W uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane do oczyszczania pasów przeciwpożarowych. [przypisy: malowanie felg motocyklowych, moto gratka pl, inter auto otomoto ]

Comments are closed.