okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Posts Tagged ‘inter auto otomoto’

Szybkosc na przejezdzie nie powinna przekraczac 20 – 30 km/godz

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Szybkość na przejeździe nie powinna przekraczać 20 – 30 km/godz. W związku ze zmniejszeniem szybkości ruchu przy przekroczeniu przejazdu kolejowego jednopoziomowego nie należy jednak zmniejszać promieni łuków poziomych na dojazdach, gdyż zmniejszenie szybkości odbywa się bezpośrednio przed samym przekroczeniem linii kolejowej. Zmniejszenie promieni łuków poziomych na dojazdach może nastąpić tylko w przypadkach wyjątkowych za zgodą odpowiednich władz (Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego), przy czym jako najmniejsze promienie można stosować dla dróg II i III klasy R = 50 m, a dla dróg IV i V klasy R = 20 m. Przejazdy kolejowe dla dróg gruntowych powinno się wykonywać w taki sposób, jak i dla dróg o nawierzchni twardej, tej samej kategorii technicznej. Twarda nawierzchnia w takim przypadku powinna objąć przejazd oraz odcinki co najmniej po 30 m po obu stronach (licząc od skrajnej szyny kolei). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inter auto otomoto’

Szybkosc na przejezdzie nie powinna przekraczac 20 – 30 km/godz

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Jako podstawową zasadę trasowania autostrady wymienić należy dostosowanie trasy w planie i przekroju podłużnym do rzeźby terenu. W terenie płaskim i falistym trasę projektuje się z zastosowaniem łagodnych łuków poziomych, odpowiadających rzeźbie terenu trasa naśladuje fale terenu, jednak nie stosuje się do nieznacznych zmian jego rzeźby. W terenie górskim buduje się płynną trasę bez stosowania prostych między łukami w takim przypadku promienie stykających się łuków poziomych nie powinny się zbytnio różnić od siebie. Lepsze dostosowanie drogi do terenu osiąga się dzięki łagodnym skarpom nasypów i wykopów, łączącym się z terenem w sposób naturalny. W zasadzie zagadnienie przekroju poprzecznego autostrady i sposobu jej trasowania powinno być rozstrzygnięte indywidualnie w każdym przypadku na tle ogólnego planu inwestycji drogowych z uwzględnieniem przeznaczenia drogi, planów perspektywicznych rozwoju dróg, warunków eksploacyjnych tran sportu drogowego itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inter auto otomoto’

Szybkosc na przejezdzie nie powinna przekraczac 20 – 30 km/godz

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Kompletny plan transportu przedsiębiorstwa drogowego lub kierownictwa budowy powinien składać się z następujących planów odcinkowych. 1) plan organizacyjny jednostki transportowej. 2) plan potrzeb transportowych. 3) plan dróg transportowych i urządzeń 4) plan podstawowych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych zawierający a) wskaźniki techniczno-eksploatacyjne taboru, b) wskaźniki ilościowe i jakościowe taboru, c) normy zużycia materiałów pędnych, d) normy wydajności taboru; 5) plan taboru z rozbiciem na poszczególne grupy taboru ustalający ilości dni taboru będącego w dyspozycji; 6) plan gotowości technicznej dla poszczególnych grup taboru, na podstawie którego ustala się ilość wozo dni do eksploatacji. 7) plan zdolności przewozowej taboru w poszczególnych grupach i w całości tabor należy grupować według rodzaju, a więc tabor szynowy, tabor samochodowy, tabor ciągnikowy i inny, dalszego rozbicia na podgrupy można dokonać według rodzaju pa liwa i nominalnego tonażu 8) plan produkcji transportowej w jednostkach naturalnych i cenach (bieżących oraz niezmiennych) 9) plan rozwoju technicznego, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inter auto otomoto’

Szybkosc na przejezdzie nie powinna przekraczac 20 – 30 km/godz

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Poszczególne plany odcinkowe opracowuje się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami ogólnopaństwowymi i branżowymi. Plan wskaźników techniczno-eksploatacyjnych wynika z analizy tych wskaźników i warunków przewozów za okres ubiegły i okres planowany oraz ze stanu środków i dróg transportowych. Należy mieć również na względzie planowany wzrost wydajności, wynikający z usprawnień organizacyjnych i technicznych. 1. WSKAZNIKI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE TRANSPORTU MECHANICZNEGO a. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘inter auto otomoto’

Szybkosc na przejezdzie nie powinna przekraczac 20 – 30 km/godz

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wzory powyższe należy uzupełnić współczynnikami wykorzystania ładowności oraz czasu roboczego i w ten sposób dojdziemy do ustalenia wydajności praktycznej. Wydajność praktyczna odpowiada wydajności określonej chronometrażem na miejscu pracy lub osiągniętej wydajności rzeczywistej. Wydajność praktyczna. Wydajność pracy taczkami. Czas l w godz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »