okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Dmuchawy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Wbudowany z przodu zbiornik na zmiotki o pojemności 1,5 ma jest opróżniany przez podnośnik hydrauliczny, sterowany z kabiny kierowcy. wielkie podciśnienie, lecz jedynie w celu wysysania pyłu unoszonego w powietrze wskutek wirowania szczotek. Dmuchawy wysysające zmiotki skupiane przez szczotki. Tego rodzaju dmuchawy wytwarzają podciśnienie w zakresie 70, , , 100 mm słupa wody. Talerzowe szczotki krawężnikowe (o kształcie pędzla widoczne), podnoszone i opuszczane przez siłowniki pneumatyczne, obracając się przeciwbieżnie przesuwają zmiotki pod szczotkę taśmową, która odprowadza je do zbiornika. Szerokość zamiatania — 2,2 m, wydajność — do 22000 m2/godz; prędkości zamiatarki: robocze — 3. . . 14 km/godz, największa — 30 km/godz. Na wzmiankę zasługuje zamiatarką bezpyłowa PETER BAUER, budowana na podwoziu samochodu DAIMLER-BENZ, Szczotki talerzowe obracając się przeciwbieżnie przesuwają zmiotki pod parę szczotek walcowych, które skupiają zmiotki w dość wąskie!pasmo. Szczotka taśmowa wbudowana z tyłu pojazdu wrzuca nastepnie zmiotki na taśmę przenośnika, który ładuje je do zbiornika. Prowadzona zamiatarka bezpyłowa. Dość szerokie zastosowanie znajdują również i małe zamiatarki bezpyłowe, prowadzone przez operatorów. Ostatnio coraz częściej spotyka się samochodowe zamiatarki bezpyłowe, w których zadania przenośników spełniają Obecnie do najbardziej rozpowszechnionych należą samochodowe zamiatarki bezpyłowe budowane na podwoziach samochodów ciężarowych średniej ładowności, wyposażone w przenośniki ładujące zmiotki do zbiorników o pojemnościach w zakresie 2,3. . .2,7 ma. Zamiatarki takie przeważnie wyposaża się w wentylatory, silnik motocyklowy lub elektryczny, układ szczotek o szerokości roboczej 100 . . . 120 cm, zbiornik na wodę o pojemności 25. . .40 litrów i zbiornik na zmiotki o pojemności 60. . . 1 10 litrów. Wydajność tego rodzaju zamiatarki sięga 9300. . 3800 mg/godz, przy predkości ruchu 4. . .5 km/godz. [przypisy: renault wektor, wektor bielsko, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed.