okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Wskaznik wykorzystania czasu roboczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego T jest stosunkiem czasu użytecznej, pracy (po odliczeniu przejazdów z garażu i z powrotem, zatrzymana w drodze z powodu nieprzewidzianych przeszkód, doraźnych napraw itp.) do ogólnego czasu pracy. Samochód np. w ciągu zmiany miał ogółem 1,3 godziny przestojów wskutek drobnych uszkodzeń, konieczności uzupełnienia paliwa i oczekiwania na przejeździe kolejowym. Wskaźnik wykorzystania czasu roboczego w ciągu zmiany wyniesie: T = 8,0 -1,3 = 084 Normalnie wartość tego wskaźnika równa się do 0,85. f. Wydajność transportowa w ciągu dnia roboczego Wydajność transportową w ciągu dnia roboczego określa się w t, m lub tkm. Wydajność ta zależy od wskaźników wykorzystania przebiegu, wykorzystania czasu roboczego i ładowności. Na przykład przeciętny przebieg dzienny samochodu pięciotonowego został określony na 135 km. Wskaźnik wykorzystania przebiegu wynosi 0,5 wskaźnik wyk orzystania czasu roboczego 0,84 i wskaźnik wykorzystania nośności 1. Wydajność dzienna samochodu będzie: 135 X 5 X 0,5 X 0,84 X 1 = 283 tkm. Duży wpływ na wydajność środka transportowego ma odległość przewozu. Wydajność ta określona w tonach jest tym mniejsza; im większa jest odległość przewozu, a wydajność określona w tkm jest tym większa, im większa jest odległość przewozu. Znaczny wpływ na wydajność przewozową mają postoje środków transportu przy ładowaniu i wyładowaniu. Praca taboru transportowego, szczególnie przy przewożeniu materiałów masowych i przy niedużych odległościach przewozu, musi być tak organizowana, aby postoje przy ładowaniu i wyładowaniu były jak najmniejsze. Postój taboru transportowego ponad określone normy jest główną przyczyną obniżenia wydajności transportu. [więcej w: raiffeisen samochody poleasingowe rawa mazowiecka, wektor bielsko, moto gratka pl ]

Comments are closed.