okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

Polewarka samochodowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zapotrzebowanie wody do polewania ulic i dróg zależy w dużym stopniu od rodzaju ich nawierzchni. Średnie zużycie wody do pełnego zwilżenia jezdni wynosi: nawierzchnie betonowe i asfaltowe 0,25. . .0,40 litra/m2, nawierzchnie brukowane — około 0,5 litra/m2 oraz walcowane nawierzchnie tłuczniowe około 0,7 litra/m2. Polewarka samochodowa ma przeważnie dwa natryski boczne, a ponadto jeden z tylu lub z przodu. Często polewarka ma tylko , dwa natryski z przodu.
Szerokość zwilżanego pasa polewanego wynosi zwykle do 20 m, a wiec podczas jednego przejazdu skropiona zostaje cała jezdnia przeciętnej ulicy lub drogi samochodowej. Wnętrze zbiornika polewarki GEESINK jest szczelnie zamykane lub łączone z atmosferą poprzez zawór. Pompa odśrodkowa, napędzana bezpośrednio przez wał korbowy silnika, służy do tłoczenia wody do natrysków (lub do węża strażackiego). Wydajność pompy odśrodkowej wynosi około 1 m3/min, przy ciśnieniu tłoczenia 6 kG/cm2. Zbiornik napełnia się wodą lub fekaliami przy użyciu pompy podciśnieniowej o wydajności 225 m3/godz. Na okres napełniania wnętrze zbiornika zostaje odcięte od atmosfery przez zawór nastawny. Polewarki usuwają zanieczyszczenia z jezdni w małym tylko stopniu, zależnym od siły natrysku i przyczepności zanieczyszczen do jezdni. Biorąc praktycznie zmywane są jedynie luźne i lekkie zanieczyszczenia. Zmywarka służy do usuwania z ulepszonej gładkiej jezdni silnie do niej przywartych zanieczyszczeń przez spłukiwanie ich w bok. Zwykłe polewanie nawierzchni ulic wodą i mycie ich przy użyciu płyt gumowych lub walcowych wirników o łopatkach gumowych jest jednak mało skuteczne. Nowoczesne zmywarki wyposaża się coraz częściej w specjalne urządzenia natryskowe, z których woda wytryskuje pod wysokim ciśnieniem i uderzeniowo zmywa z nawierzchni znaczną większość zanieczyszczeń, a dopiero reszte zanieczyszczeń usuwają wirniki lub płyty. Wymagane ciśnienie wody wytwarza pompa odśrodkowa, zwykle napędzana bezpośrednio przez wal korbowy silnika lub rzadziej za pośrednictwem odpowiedniej przekładni. [więcej w: renault wektor, wektor bielsko, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed.