okręgowa stacja kontroli pojazdów
okręgowa stacja kontroli pojazdów

ŻUBRA-80

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Sztywny tylny most napędowy ma podwójna jednostopniową przekładnię główną oraz zwykły stożkowy mechanizm różnicowy. Lana pochwa staliwna, złożona z czterech członów połączonych śrubami, stanowi zarazem Obudowę przekładni głównej. W końcach pochwy wciśnięte są usztywniające rury nośne, na którym ułożyskowane są piasty kół pędnych, obracane za pośrednictwem dwu półosi o jednakowej długości, zakończonych wielowypustami o zarysie ewolwentowym. Zębnik przekładni stożkowej ułożyskowany jest wspornikowo, z uwagi na sposób wbudowania przekładni walcowej, Naciski poosiowe, działające na zębnik, przejmowane Są przez dwa rozbieżnie wbudowane łożyska stożkowe, których zacisk wstępny reguluje się podkładkami segmentowymi , znajdującymi się pod śrubami mocującymi pokrywę. Luzy międzyzębne i ślady przylegania przekładni stożkowej ustawia się za pomocą podkładek pod lewą pokrywą łożyska napedzajacego koła walcowego (od strony koła talerzowego). Drugim elementem regulującym luzy międzyzebne i ślady przylegania jest stos podkładek znajdujących się pod śrubami mocującymi obudowę zębnika do pochwy mostu napędowego. Zacisk wstępny łożysk stożkowych napędzającego koła walcowego reguluje się przez założenie odpowiednio grubej podkładki pod pokrywę łożyska (od strony wieńca zębatego). BEDFORD TK. Typowy, nowoczesny tylny most napędowy z dwustopniową planetarną przekładnią główną i zwykłym stożkowym mechanizmem różnicowym. Na uwagę zasługuje racjonalna i zwarta konstrukcja mechanizmów mostu, a zwłaszcza przekładni planetarnej, zapewniającej przełożenie zwalniające 1 ,365. HAFLINGER 700 AP (produkcja Steyr-Daimler-Puch A. G.) — lekki samochód terenowy o napędzie na wszystkie kola. Tylny most napędowy ma typowy układ dwuprzegubowy z uwagi na niezależne zawieszenie tylnych kół. Dzięki zastosowaniu walcowych zwolnie zewnętrznych w piastach kół (przełożenia 2,38, 2,7 lub 3,0) zapewniono duży prześwit ograniczono do minimum ciężar własny mostu. Każda z półosi napędowych wyposażona jest w jeden przegub osadzony w obudowie hipoidalnej przekładni głównej (przełożenie 2,22). [patrz też: renault wektor, wektor bielsko, wypowiedzenie umowy oc proama druk ]

Comments are closed.